Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu