• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih sej DZ
  • Št. poslanskih vprašanj in pobud
  • Št. vloženih amandmajev
  • Neenotnost glasovanj
  • Raznolikost besedišča

Seznam poslanskih skupin po številu sedežev