Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije